Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld echter is het mogelijk dat bepaalde informatie niet meer juist is of onjuist is ontvangen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van stappen die u onderneemt op basis van deze website. De website van H4O Makelaardij bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door H4O Makelaardij worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ons kantoor. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H4O Makelaardij.