Belangrijke beslissingen bij het verkopen van een huis

U wilt uw woning verkopen. Dat is een ingrijpende gebeurtenis, waar heel wat bij komt kijken. H4O Makelaardij bepaalt samen met u een duidelijke strategie om de verkoop van uw woning tot een optimaal eindresultaat te brengen. Uw verkoopmakelaar Henk Oosterloo behoudt het overzicht en begeleidt u maximaal tijdens het gehele verkooptraject. Hij is uw aanspreekpunt bij alle te nemen stappen en behartigt alleen uw belang. In een vrijblijvend persoonlijk gesprek voorziet hij u van een passend advies.

De aanpak van H4O Makelaardij staat voor

  • Makelen met aandacht, van in verkoop-name tot notaris;
  • Unieke Tevredenheidscourtage;
  • Maximale (digitale) presentatie van uw woning;
  • Vakbekwame en enthousiaste dienstverlening;
  • Persoonlijke en integere betrokkenheid.

De volgende stappen worden gezamenlijk met u doorlopen:

Van verkoopbeslissing naar de juiste vraagprijs

De deskundige verkoop van een woning vergt een doordachte aanpak en een goede taxatie. Een te hoge vraagprijs leidt tot een veel langere verkoopperiode, wat uiteindelijk zelfs een aanzienlijk lagere verkoopprijs tot gevolg kan hebben. Met kennis van de actuele markt komt Henk Oosterloo tot een realistische vraagprijs waar u profijt van heeft.

Van promotieplan naar een verkoop klaar huis

Nu de vraagprijs staat, is het tijd voor een goed promotieplan. Op basis van een gedegen advies over de in te zetten middelen met de daaraan verbonden kosten, maakt u uiteindelijk de keuze: advertenties in regionale en/of lokale kranten, een fraaie verkoopbrochure, posters en/of de mogelijkheden van internet en sociale media.

Van bezichtiging naar onderhandeling

De ervaring leert dat potentiële kopers meer vragen stellen als u er niet bij bent. Henk Oosterloo beantwoordt technische vragen en geeft meteen extra informatie. Dat werkt vaak beter omdat de makelaar objectief naar de woning kijkt. 

Door duidelijke afspraken vooraf weet H4O Makelaardij precies binnen welke marges hij of zij moet opereren om tot het beste eindbod te komen.

Van koopovereenkomst naar notaris

H4O Makelaardij stelt de koopovereenkomst op met daarin de verkoopprijs, datum van oplevering en een lijst van zaken die al dan niet tegen betaling achterblijven in de woning. Maar ook ontbindende voorwaarden voor bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud of de uitslag van een bouwkundige keuring kunnen in de koopakte zijn opgenomen.

U bepaalt zelf de kosten van de makelaar, de H4O Tevredenheidscourtage

De Tevredenheidscourtage is een vorm van flexibele courtage waarbij de verkoper van de woning na afloop van de dienstverlening bepaalt hoe hoog de feitelijke courtage (=makelaarskosten) wordt. In de praktijk werkt dit als volgt: er wordt in overleg met de klant vooraf een uitgangscourtage bepaald, ook wordt er een minimum en maximum courtage afgesproken. Is de verkoop afgerond dan bepaalt de klant of deze uitgangscourtage wordt betaald of dat een lagere of hogere courtage wordt overgemaakt

Lees hier de verhalen van tevreden klanten

Maak daarom bij de verkoop van uw woning vrijblijvend een afspraak met Henk Oosterloo

Maak een afspraak

Ik stel mezelf graag aan u voor:

Henk Oosterloo Beëdigd makelaar/taxateur

Geboren in Friesland en getogen in Joure. Vanzelfsprekend in bezit van alle vakdiploma’s (makelaar/taxateur). Van 2008 tot 2016 als makelaar/taxateur actief in Zuid-West en Midden Friesland. In 2016 van start met een eigen kantoor

Henk Oosterloo is lid van VBO makelaar, ingeschreven in het NRVT-register en in het register van de Stichting VastgoedCert.

Gratis kennismaking
Henk Oosterloo